Elektroenergetika va elektrotexnika

Magistratura dasturi energetika va elektrotexnika sohasida mutaxassislarni tayyorlash uchunmo’ljallangan. Ta`lim dasturi mundarijasi elektroenergetika va elektrotexnikaning zamonaviy holati va taraqqiyot yo’nalishiga muvofiq keladi. Bitiruvchi ilmiy-tadqiqot, loyiha-konstruktorlik, tashkiliy-boshqaruv va ishlab chiqarish faoliyati bo’yicha bilimlarga ega bo’ladi.

Ushbu yo’nalish bo’yicha magistrlarning kasbiy manfaatlari elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash, qayta yuzaga keltirish, qo’llash, quvvat oqimini boshqarish, elementlarni ishlab chiqish va tayorlash, ushbu jarayonlarni amalgam oshiruvchi qurilma va tizimlar uchun texnik vositalar, insoniy faoliyat uslub va usullarining jamlanmasidan iboratdir.

Uchinchi avlodning federal davlat ta’lim standartlari bilan tanishib chiqing (FDTS-3) →

Основная образовательная программа по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Яндекс.Метрика