Menejment

Menejment magistri turli shakldagi mulk menejmenti va menejmentning boshqa funksional sohalari (inson resusrlari menejmenti, marketing, operatsion menejment) tashkilotlarining boshqaruvi sohasidadagi samarali amaliy va tahliliy faoliyatiga tayyorlanadi. 

U tahliliy faoliyatni amalga oshirish imkonini beruvchi, top-menejer darajasidan direktorlar kengashi darajasiga qadar  rejalashtirish va samarador qaror qa’bul qilish imkonini beruvchi  umumiy, strategik va funksional menejment sohasida chuqur professional bilim va malakaga ega bo’ladi.

Uchinchi avlodning federal davlat ta’lim standartlari bilan tanishib chiqing (FDTS-3) →

Uchinchi avlod federal davlat ta’lim standartlari bilan tanishib chiqing:

Magistratura dasturlari:

Яндекс.Метрика