MBA mehmonxona biznesida

Mehmonxona biznesi — bu o’z investision jozibadorligini hatto iqtisodiy inqiroz paytida ham yo’qotmaydigan faol rivojlanayotgan sohadir. Rossiyada va MDH davlatlarida mehmonxona xizmatlari bozori bir nechta yillar oldin shakllangan va hozirgacha bir qator segmentlarda past darajadagi to’liqlik bilan harakterlanadi.

O’rta segmentda adekvat takliflarning yetishmovchiligi har qanday darajadagi kichik mehmonxonalrning kamligi bilan bir qatorda rivojlanayotgan turistik faollikning fonida juda ko’zga tashlanadi, shunday bo’lsa ham, analitiklar mintaqalarning rivojlanishi bilan bog’liq tarzda mehmondorchilik sohalarida xizmatlarfa talabning o’sishini ta’kidlamoqdalar.

Mehmonxona biznesi – bu yuqori tehnologik menedjment bilan harakterlanadigan, doimiy rivojlanishni va ishlashning innovasion shakllarini talab etadigan juda qiziqarli faoliyat turi.

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Mehmonxona boshqaruvchilari va egalariga;
 • O’z mehmonxonasini ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlar;
 • Sohada karyerasini kelgusida rivojlantirmoqchi bo’lgan mehmonxona menedjerlari;
 • Mehmonxona biznesiga o’tmoqchi bo’lgan har qanday soha menedjerlariga.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning asosiy maqsadi – bu mehmonxona biznesi sohasida boshqarishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatish, hamda, ularing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmalariga. Agarda siz o’z biznesingizni va boshqarish karyerasini aynan ushbu sohada rivojlantirmoqchi bo’lsangiz, unda faqat “Mehmonxona biznesini boshqarish” dasturi sizga qisqa muddat ichida maqsadga erishishga yordam beradi va quyidagilarni taqdim etadi:

 • Otel/mehmonxona majmuasini samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • O’z mehmonxonangizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi mehmonxona ochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz mehmonxona biznesi doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar va malakani oshirishlar shaklida tashkil etilgan. Yetakchi maslahatchilar va professional ekspertlar batafsil tarzda sizni mehmonxonani ochish, rivojlantirish va uning operasion faoliyatini amalga oshirish, hamda, mehmondorchilik xizmatlari bozorida rivojlantirish va oldinga siljish bilan bog’liq ma’lumotlar bilan ta’minlaydilar.

Mashg’ulotlarning mavzulari quyidagicha:

 • Moliyalarni boshqarish: mehmonxonani ochish bosqichida byudjet-prognozni tashkil etish, daromad va harajatlar byudjeti, harajatlarni nazorat qilish, daromadni boshqarish, yapli operasion daromad, marjinal daromad, qo’shimcha daromad olish usullari va boshqalar;
 • Sotuvlarni boshqarish va marketing strategiya: marketing rejalashtirish, asosiy va qo’shimcha xizmatlarning narhlarini shakllantiirsh prinsiplari, sotuvlar kanallarini belgilash va optimallashtirish, brendni ishlab chiqish va bozorda joylashish, turli toifadagi mehmonlar bilan ishlash tamoyillari, loyallik tizimini joriy etish va boshqalar;
 • Moddiy-ishlab chiqarish zahiralarini boshqarish: harajatlarni rejalashtirish, inventarizasiya bo’yicha muolajalar, harid qilish tizimi, turar va vannaxona jihozlanishi, raqamli fond xizmatining assortimenti, uniforma, yig’ishtirish materiallari va uskunalari va boshq.;
 • Qabul qilish va joylashtirish xizmatining ishini tashkil qilish: boshqa bo’linmalar bilan tuzilmasi va o’zaro ta’siri, mehmonxona xizmatlarini ko’rsatishning huquqiy taraflari, ish hujjatlarining shakli, Front Office boshqarish operasion tizimini tanlash, konsyerj, belmenlar va bronlash xizmatining operasion muolajalari;
 • Raqam fondi xizmati ishini tashkil etish (Housekeeping): mehmonxonaning boshqa xizmatlari bilan tashkiliy tuzilmasi va o’zaro ta’siri, ishni rejalashtirish, tozalash sohasi va turlari, personal majburiyatlari va nazorat tizimi, muolajalarni va xizmatlarning nazorat hujjatlarini nazorat qilishni kiritish, menedjerlarning vazifalari va boshqalar;
 • Mehmonxonada jamoat ovqatlanish xizmatining ishini tashkil qilish (FOOD & BEVERAGE): xizmatninh tuzilmali bo’linmalari, asosiy restoran, kechki restoran, bar, mini-bar, xonaga yetkazib berish, oshxona, oziq-ovqat bilan ta’minlash xizmati, xizmatning mehmonxonaning turiga qarab konsepsiyasi, ish hujjatlari, operasion boshqarish tiziminini tanlash, jamoaning tuzilish prinsipi va boshqalar;
 • Xavfsizlik xizmati ishlashini tashkil etish: mehmonxona xavfsizligini ta’minlash ob’yektlari va sub’yektlari, kompaniya manfaatlariga tashqi va ichki hatarlar, xavfsizlik tizimining tashkil toppish va ishlash prinsiplari, shveysarlar va qo’riqlash xizmati, tungi audit, standart bo’lmagan vaziyatlar va ularni nazorat qilish va hokazo;
 • Operasion standartlarni joriy etish: korporativ madaniyat, xizmat ko’rsatish sifatining auditi, proftayyorgalik, personalni rag’batlantirish va ushlab qolish, personal ishini tahlil qilish, mehmon bilan orqa aloqa, “Sirli mehmon” usuli bo’yicha audit (BRAND STANDARTS AUDIT) va boshqalar.

Bundan tashqari, siz shaxsiy maqsadlaringizga bog’liq tarzda fakultativ modullarda o’qishni o’tib, o’z bilim va amaliy ko’nikmalaringizni mehmonxona faoliyatini moliyaviy rejalashtirish, mehmonxona marketingi yoki kichik mehmonxona biznesini tashkil qilish sohalarida kengaytirishingiz mumkin.

Mehmonxona biznesini boshqarishda horijiy tajriba

Asosiy o’quv dasturiga qo’shimcha tarzida siz halqaro malaka oshirish dasturida ishtirok etib, ushbu sohada katta tajribaga ega bo’lgan Shveysariya yoki Fransiya kabi davlatlarda mehmonxona biznesini boshqarish standartlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Malaka oshirish davomidagi seminarlar va master-klasslar turli toifadagi mehmonxonalarning tajribali egalari va boshqaruvchilari tomonidan o’tkaziladi: mini-otellardan mashxur lyuks-toifalargacha. Auditoriyaning horijiy tilde gaplashadigan oq’ituvchilar va mehmonxonalarning hodimlari bilan muloqotining har bir bosqichida o’zaro ta’sirning samaradorligi yuqori professional tarjimonlarning ishi orqali ta’minlanadi.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план программы MBA в отельном бизнесе

Модули специализации (Управление гостиничным бизнесом):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (40 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Организация работы службы приема и размещения, номерного фонда отеля
 • Организация работы службы Housekeeping
 • Организация работы службы общественного питания в гостинице (FOOD & BEVERAGE)
 • Организация работы службы продаж
 • Организация работы службы безопасности и системы безопасности в сфере гостеприимства

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Управление доходностью отеля (16 ак. часов)
 • Управление продажами гостиничных услуг, в т.ч. средствами е-коммерции (24 ак часа)
 • Арт-отели в гостиничном бизнесе (16 ак. часов)
 • Управление мини-отелем (Малым гостиничным бизнесом) (16 ак . часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика