MBA tibbiyotda

Tibbiyot qadimgi zamondan boshlab eng daromadli faoliyat turlaridan biri bo’lib kelmoqda. Shu bilan bir paytda bu soha eng yuqori tehnologik, demak eng ko’p harajatli biznes sohalaridan biridir. Chunki tibbiyotdagi ilmiy muvaffaqiyatlar bir joyda turmayabdi va personal hamda qo’llanilayotgan tehnologiyalarga bo’lgan talab oshib bormoqda. Rossiyada tibbiy xizmatlaring kapitalizasiyasi to’htamay o’sib bormoqda, va bu investorlarning qiziqishini uyg’otmoqda, ammo shu bilan birga, tijorat sektori aholi daromadlarining davlat tomonlama pasayishi natijasida jiddiy raqobat ta’sirni boshdan kechirmoqda.

O’z biznesingizni tibbiy sohada rivojlantirish uchun ko’plab ijobiy asoslarni keltirish mumkin, va shu bilan birga, bunday mukammal bozorga chiqishga ancha qarshi taraflarini ham belgilab o’tish mumkin. Shunga qaramay, qarorni qabul qilish uchun hal qiluvchi omil bo’lib o’z strategik va boshqaruv qobiliyatlariga bo’lgan ishonch xizmat qiladi.

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimlarga tavsiya etiladi?

 • Tibbiy idoralar boshqaruvchilari va egalariga;
 • Tibbiy idoralarni ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlarga;
 • Tibbiyot sohasida kelgusida boshqarish karyerasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan tibbiy idoralar bo’linmalarining rahbarlariga;
 • Tibbiyot sohasida boshqarish lavozimlariga o’tmoqchi bo’lgan boshqa soha ishchilari.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning asosiy maqsadi – bu tibbiyot sohasida boshqarishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatish, hamda, ularing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmalariga. Agarda siz o’z biznesingizni va boshqarish karyerasini aynan ushbu sohada rivojlantirmoqchi bo’lsangiz, unda faqat “Tibbiy biznesdagi menedjment” dasturi sizga qisqa muddat ichida maqsadga erishishga yordam beradi va quyidagilarni taqdim etadi:

 • Tibbiyot idorasini samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • O’z tibbiy idorangizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi tibbiyot idorasini ochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz tibbiy biznesi doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar shaklida shakllantirilgan. Yetakchi konsultantlar va professional ekspertlar tibbiy idorani ochish, rejalashtirish va operasion faoliyatini amalga oshirish, hamda uni tibbiy xizmatlar bozorida rivojlantirish va oldinga siljish bilan bog’liq barcha ma’lumotlar to’g’risida batafsil gapirib beradilar. Mashg’ulotlar mavzulari quyidagilardan iborat:

 • Tibbiy idoraning tashkiliy tuzilmasi va uni boshqarish tizimi: tibbiy qism, sotuvlar bo’limi, shartnomalar bo’limi (kuzatish bo’limi, back office), interfeys xizmati (registratura, Call-markaz), moliyaviy xizmat, tibbiyotda an’anaviy boshqarish chizmalarining hususiyatlari, tuzilma va bo’ysinish, tashkilotning blok-chizmasi, boshqarishning asosiy masalalari, idoraning barcha bloklari va asosiy menedjerlardan ma’lumotlarning kelib tushishi, kanal va oqimlarni qaytarilishi, ma’lumotni tahlil qilish va qarorlarni qabul qilish mehanizmlari, ishlab chiqarish majlislarini o’tkazish usullari va shakllari, qarorlarni qabul qilish, qarorlarning bajarilishini nazorat qilish va boshqalar;
 • Tibbiy idoraning operasion faoliyati: bemorlarning, hujjatlar va vositalarning harakatlari, reglamentlash va tibbiy-diagnostik jarayonning samaradorligi tamoyillari, shikoyatlar va ularning hal qilinishi instituti, tijorat idorada tibbiy yordam ko’rsatish sifatini nazorat qilish va ekspertizadan o’tkazish, moliyaviy hatarlar va zararlar, ekspertizaning huquqiy asosi, interfeys xizmati, telefon orqali aloqa va hall-menedjment tehnologiyasi, pediatrik profildagi tibbiy idorada xizmat ko’rsatishni ta’minlash hususiyatlari;
 • Tijorat faoliyatini boshqarish: sotuvlar bo’limi funksionali, mijozlar bazasini shakllantirish, narhlar siyosati, mustaqil biriktirish dasturlarini yaratish, nozologik dasturlar, back-office (hisoblarni shakllantirish, statistika, nazorat nuqtalari), hujjatlar aylanishi, bir martalik xizmatlarni rejalashtirish hususiyatlari (“kassa”), kassa kontingentlari oqimlarini boshqarish, “kassa” kontingenti bilan ishlashda hatarlar, ihtiyoriy tibbiy sug’urtalash doirasida tijorat faoliyati, to’lov shakllari (hatarlar va imtiyozlar), katta va bolalarda ITS, sug’urta kompaniyalarning ITS-kontingentining hususiyatlari, ishlab chiqarish hatarlari, garant-vositachi orqali ishlashda nizolar omillari, sug’urta kompaniyasi bilan ishlashni rejalashtirish va amalga oshirish, SK bilan ishlashda narhlar siyosati, ITS-mustaqil biriktirish dasturlarining ko’lami va bozori, sotuvlar tizimini qurish hususiyatlari, sotuvlar kanallari, tibbiyotda marketing, idora imidjining o’z dasturiy mahsulotlarining sotuvlarini yo’lga qo’yishdagi ahamiyati, ushlab qolish va loyallik dasturlari, dasturlarni to’ldirish va narhlarni shakllantirish, mijozlar bilan orqa aloqa kanallari, tijorat tibbiy idoraning imidj-menedjmenti va boshqalar;
 • Xizmat ko’rsatish standartlarini joriy etish: servis tarkibining narhlar segmentiga bog’liq holda hajmi, zarur minimum prinsipi, standartlarning to’liqligi, tibbiy va servis tarkiblarning nisbati, samaradorlik tamoyillari, shikoyatlar va ularning yechimlari instituti, servis sifatini ekspertiza qilish instituti, ekspertizaning huquqiy asosi, pediatrik dasturlarda Time-menedjment muammosi, moliyaviy hatarlar va zararlar, ishlab chiqarish personal tomonidan barcha bosqichlarda servis tarkibining ta’minlanishi.
 • Moliyalarni boshqarish: start-up dan operasion zararsizlikgacha rivojlanish qonunlari, biznes-rejalashtirish va byudjetlash, inqiroziy rivojlanish nuqtalari, hatarli boshqaruv, “rejali antiinqiroz”, moliyaviy va kadrlar masalalarining ustuvorligi.
 • Avtomatlashtirish tizimini joriy etish: AT-loyihasini qurish maqsadi va vazifalari, DT tanlash, idorani ochish bosqichida qurish usullari, ishlayotgan tibbiy idorasharoitida ishga tushirish usullari, personalni tanlash va tayyorlash, ishni AT-loyiha doirasida reglamentlash.

Bundan tashqari, shaxsiy maqsadlarga bog’liq holda siz fakultativ modullarda o’qishni o’tib, o’z bilimlaringiz va amaliy ko’nikmalaringizni tibbiy sug’urtalash, tibbiy idoraning faoliyatini moliyaviy rejalashtirish, tibbiy biznesning huquqiy asoslari va shaxsiy tibbiy markazlarni biznes-rejalashtirish sohasida kengaytira olasiz.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план программы MBA в медицине

Модули специализации (Управление медицинской клиникой):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (48 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Управление медицинской клиникой: организационная структура, ключевые задачи менеджмента
 • Коммерческая деятельность медицинского центра
 • Управление персоналом медицинского центра
 • Специфика комплекса маркетинга
 • Бюджетирование и IT-решения для медицинского центра

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Медицинское страхование (16 ак. часов)
 • Правовые вопросы медицинского бизнеса (16 ак часов)
 • Исследование рынка и бизнес — планирование медицинского центра (16 ак. часов)
 • Экономика медицинского учреждения (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика