MBA restoran biznesida

Restoran biznesi ish muhitida qabul qilingan umumiy fikr bo’yicha faoliyatning eng mukammal sohalaridan biri hisoblanadi. Ammo, shunga qaramay, butun olam bo’yicha millionlab insonlar aynan o’z kafesini yoki restoranini ochish borasida orzu qiladilar va o’z o’rnini raqiblar bilan zich to’plangan bozorda egallash uchun ularga qancha kuch va harakatlar kerakligini hisobla olmaydilar.

Jamoat ovqatlanish xizmatlarining rossiyalik bozori ohirgi o’n yillik ichida nihoyatda yuqori darajadagi professionallikka yetdi, bizning mutahassislarimiz o’zlarining yevropalik hamkasabalaridan hech qolishmaydi. Shuning uchun ushbu sohada sifatli ta’limga ega bo’lgan tarzda va bilimlarni doimiy ravishda mukammallashtirgan hamda korhonaning tashkil etilishining yangi usullarini joriy etgan holda ushbu qiziqarli, biroq yengil bo’lmagan biznesda mustahkam joy egallash mumkin.

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Restoran, kafe va barlar boshqaruvchilari va egalariga;
 • O’z restoranini, kafe yoki barini ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlar;
 • Ushbu sohada karyerasini kelgusida rivojlantirmoqchi bo’lgan menedjerlar;
 • Restoran biznesiga o’tmoqchi bo’lgan har qanday soha menedjerlariga.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning asosiy maqsadi – bu restoran biznesi sohasida boshqarishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatish, hamda, ularing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmalariga. Agarda siz o’z biznesingizni va boshqarish karyerasini aynan ushbu sohada rivojlantirmoqchi bo’lsangiz, unda faqat “Restoran biznesida menedjment” dasturi sizga qisqa muddat ichida maqsadga erishishga yordam beradi va quyidagilarni taqdim etadi:

 • Restoran, bar yoki kafeni samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • O’z restoraningizni, baringizni yoki kafengizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi restoran, bar yoki kafe ochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yillik o'qish mobaynida siz umumiy MBA-ta'limiga ega bo'lib, har qanday tashkilotni boshqarishdagi operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lgan boshqaruvchi-jeneralistni to'liq tayyorlash kursini o'tasiz. Olingan bilim va ko'nikmalar, siz restoran biznesining doirasidan tashqariga chiqib, boshqa ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan taqdirda, sizga har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar va malakani oshirishlar shaklida tashkil etilgan. Yetakchi maslahatchilar va professional ekspertlar batafsil tarzda sizni jamoat ovqatlanish korhonalarini ochish, rivojlantirish va uning operasion faoliyatini amalga oshirish, hamda, restoran xizmatlar bozorida rivojlantirish va oldinga siljish bilan bog’liq ma’lumotlar bilan ta’minlaydilar, shu bilan birga, restoran/bar/kafeni tashkil etishning barcha sirlarini ochib, ularning faoliyatini samarali tarzda boshqarishni o’rgatadilar.

Mashg’ulotlar mavzulari quyidagicha:

 • Moliyalarni boshqarish: buhgalterlik va boshqaruv hisobi, daromadli boshqaruv ko’rsatkichlari, restoranda soliqqa tortish, restoran harajatlari tahlili, pul mablag’larining harakati borasida hisobot, balans hisoboti, foyda va zararlar to’g’risida hisobot, moliyaviy koeffisientlar, byudjetlash, restoran asosiy iqtisodiy ko’rsatkichlari va boshqalar;
 • Sotuvlarni boshqarish va marketing strategiyasi: restoran xizmatlarini sotish tizimini tashkil etish, sotuvlar tahlili, sotuvlarning turli kanallari bilan ishlash, mijozlar bazasi analitikasi, mahsus takliflar va dasturlarni shakllantirish, restoranning narhlar siyosati, narhlar siyosatining iqtisodiy samaradorligini baholash, menyu-injiniring asosida talabni boshqarish;
 • Moddiy-ishlab chiqarish zahiralarini boshqarish: haridlar va tovarlar harakati tahlili, restoranda o’g’irliklarning oldini olish, Tovar harakatini nazorat qilish (qoldiqlarni yechish), moliyalar harakatini nazorati, talab ketuvchilarga qopqonlar qo’yish va boshqalar;
 • Servis xizmatlari ishini tashkil etish: personal ishining tahlili, xizmat ko’rsatish standartlari, mansab bo’yicha yo’riqnomalar, xizmatlar bo’yicha nizomlar, mijozlarga yo’naltirilgan talab, mehmonlarning turli toifalari bilan ishlash.

Bundan tashqari, sizga seminarlarning katta tanlovi taqdim etilib, ularning hammasida restoran ishining ko’plab taraflarining bittasi ta’riflanadi: umuman yangi restoran ochishda birinchi qadamlar, boshqarishning moliyaviy aspektlari, servis-menedjment va personal bilan ishlash, dizayn va rejalashtirish.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план программы МВА в ресторанном бизнесе

Модули специализации (Управление ресторанным бизнесом):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (40 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Основные бизнес-процессы ресторана
 • Сервис-менеджмент
 • Ценообразование в ресторанной деятельности
 • Предотвращение хищений в ресторане

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Продвижение ресторанных услуг или как раскрутить ресторан (24 ак. часов)
 • Экономика ресторана (16 ак. часов)
 • Проектирование и дизайн ресторана (16 ак. часов)
 • Ресторанный сервис (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика