MBA chakana savdoda

Chakana savdo ijtimoiy-iqtisodiy muhitga bog’liq bo’lmagan tarzda rivojlanish uchun cheklanmagan salohiyatga ega. Biroq, bozorga kirish va undagi o’rinni kengaytirish uchun omadli paytni qanday ushlab qolish mumkin va ijara stavkalari doimo o’zgarishi, savdo qonunchiligidagi eksperimentlar, iqtisodiy mavjud bo’lmagan barqarorli sharoitida qanday qarorlarni qabul qilish ko’proq samara keltiradi?

Savdo shahobchasi yoki tarmoqni boshqaradigan shaxs har kuni ma’suliyatining ham ichida ham tashqarisida sodir bo’layotgan o’nlab o’zgarishlarni kuzatishga majbiur va buning natijasida ulardan maksimal foydani chiqarish yoki jiddiy zararlardan o’zini saqlab qolish uchun ko’plab ma’suliyatli qarorlarni qabul qilishi zarur.

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Chakana savdo korhonalarining boshqaruvchilari va egalariga;
 • O’z savdo joyini ochmoqchi bo’lgan tadbirkorlarga;
 • Kelgusi karyerasini riteylda rivojlantirmoqchi bo’lgan chakana savdo kompaniyalari bo’linmalarining rahbarlariga;
 • Riteylda o’z ishini amalga oshirmoqchi bo’lgan boshqa sohalarning ishchilariga.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning asosiy maqsadi – bu chakana savdo sohasida boshqarishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatish, hamda, ularing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmalariga o’rgatish. Agarda siz o’z biznesingizni va boshqarish karyerasini aynan shu sohada rivojlantirmoqchi bo’lsangiz, unda faqat “Chakana savdoda boshqarish” dasturi sizga qisqa muddat ichida maqsadga erishishga yordam beradi va quyidagilarni taqdim etadi:

 • Savdo shahobchasi/tarmog’ini samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • O’z do’koningizni yoki savdo tarmog’ingizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi do’kon yoki savdo joyini ochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz riteyl doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar va malakani oshirishlar shaklida tashkil etilgan. Yetakchi maslahatchilar va professional ekspertlar batafsil tarzda sizni savdo joyini yoki tarmoqni ochish, rivojlantirish va uning operasion faoliyatini amalga oshirish, hamda, uni chakana savdo korhonalari bozorida rivojlantirish va oldinga siljish bilan bog’liq ma’lumotlar bilan ta’minlaydilar.

Mashg’ulotlarning mavzulari quyidagicha:

 • Do’konni ochish: hudud tahlili, optimal joylashish nuqtasini hisoblash, xonani tanlash, shartnomalar tuzish, TEO shakllantirish, ishga tushirish ciklogrammasi va ochish sanasini hisoblash va boshqalar;
 • Rovijlanish strategiyasini belgilash: nima uchun va qanday ishlab chiqish, bozorda joylashish, haridorlar segmentasiyasi, maqsadli auditoriyani tanlash, raqobatli ustuvorliklarni boshqarish, loyallik dasturlarini ishlab chiqish va boshqalar;
 • Do’konni rejalashtirish va loyihalashtirish: o’z-o’ziga xizmat qilish va an’anaviy xizmat ko’rsatish shakli, do’konga mo’ljallab qayta qurish hususiyatlari, savdo va savdo bo’lmagan hududlar nisbati, savdo zalini o’lik hududlarsiz rejalashtirish, savdo zalini zonalarga bo’lish, haridorlar oqimlarini boshqarish usullari, tashqi ko’rinish va interyerni amalga oshirish, ranglarni tanlash, yo’naltirish va yozuvlar, boshqalar;
 • Assortiment siyosati va narhlarni shakllantirish: mol turlarini boshqarish, mol turlarini twin-integrasiyalashtirilgan usul bilan klassifikasiyasi, maqsadlarni mol turlariga qarab belgilash, mol turlarini tahlil qilish turlari, mol turlarini rivojlantirish va savdo maydonchasini uyg’unlashtirish, ta’minotchilarni tanlash va ular bilan ishlash strategiyalari, ECR standartlari, zahiralarni me’yorlashtirish va optimallashtirish, prognoz qilishning amaliy usullari, narhlarni shakllantirish strategiyalari, haridorning narhga nisbatan sezuvchanligini aniqlashning amaliy usullari va boshqalar;
 • Мerchendayzing: haridorlarning tanloviga ta’sir etuvchi omillar, potensial harodirlarning o’zini tutish tahlili, savdo zallarinign joylashish chizmalari, “issiq” va “sovuq” zonalar, Zapaslar qoidalari va javonlarda joy taqsimlash, Joylashtirish qoidalari, samarali narh yorlig’i, vitrina, ahborot materiallari, marka, narh, o’ram bo’yicha gorizontal va vertikal solib chiqish, korporativ solib chiqish va boshqalar;
 • Chakanani boshqarish tizimi: yagona do’kon va chakana tarmoq tuzilmasi, toifali menedjment tizimi, vakolatlarni taqsimlash, kompaniya-do’kon-personal ko’rsatkichlari, KPI’s tizimini ishlab chiqish, biznes-jarayonlarni optimallashtirish, chakanada nazoratni tashkil etish, hisobot va chek-varaqlar, Mystery Shopping, personalni rag’batlantirish turlari;
 • Xavfsizlik va avtomatlashtirish: xavfsizlik maqsadlari va tizimi, omillar, zararlar profilaktikasi va minimallashtirish, personal bilan ishlash, ob’yektli rejim, xavfsizlik tizimining tehnik vositalari, do’kon ishlashini avtomatlashtirishning asosiy tizimlari, amaldagi tizimning samaradorligini oshirish, operativ analitika tizimlari, avtomatlashtirish tizimini samarali tarzda joriy etish uchun tehnik vazifalarni belgilash.

Tanlash yo’li orqali seminarlardan siz savdo faoilyatining mahsulot o’tkazishni rag’batlantirish, merchandayzing, o’z savdo markani yaratish va rivojlantirish kabi muhim aspektlari to’g’risida qo’shimcha ma’lumotlarga ega bo’lishingiz mumkin.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Модули специализации (Управление предприятием розничной торговли):

 • Стратегия и тактика розничной торговой точки (48 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Стратегия развития розничного магазина
   • Особенности разработки стратегии розничного магазина
   • Старт ап (start up) и развитие магазинов
   • Позиционирование магазина
   • Сегментация покупателей и выбор целевой аудитории
   • Ассортиментная политика
  • Планировка и проектирование магазина
   • Организация торговой площади
   • Привлечение покупателей в магазин посредством визуального мерчандайзинга
   • Концепция мерчандайзинга магазина
  • Система управления розничным предприятием торговли
   • Организационная структура
   • Система показателей эффективности деятельности
   • Ключевые бизнес-процессы в рознице
   • Контроль и мотивация персонала
   • Обеспечение безопасности розничного магазина
   • Автоматизация деятельности розничного магазина

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трех спецкурсов из представленных ниже):

 • Категорийный менеджмент (16 ак. часов)
 • Стимулирование сбыта в рознице: план, прогноз, рентабельность (16 ак часов)
 • Оценка эффективности и разработка стандарта мерчандайзинга на предприятии розничной торговли (16 ак. часов)
 • Вывод на рынок собственных торговых марок (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика