Malaka oshirish

Malaka oshirish kurslari — bu, sizning kasbingiz doirasidagi, rahbar va mutaxassislar uchun o’z professional bilimlari, ko’nikma va mahoratlarini izchillik bilan oshirishga yordam beruvchi qo’shimcha ta’limdir.

Bu ta’lim maqsadi - qo’shimcha amaliy-yo’naltirilgan bilimlarni olish, ko’nikma va mahoratni oshirish, ishning yangi usul va yechimlarini o’rgatish.

Dastur sathi:

 • Hammasi
 • Mutaxassis uchun
 • Rahbar uchun

Ta’lim shakli:

 • Hammasi
 • Kunduzgi-sirtqi
 • Sirtqi
 • Kunduzgi
 • Управление сервисом
 • Управление финансами организации
 • Управление персоналом в современной организации
 • Управление продажами в организации В2В
 • Управление предприятием розничной торговли
 • Управление маркетингом
 • Построение системы обучения персонала в компании
 • Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие компании
 • Оперативное управление организацией
 • Управление проектами
 • Стратегический менеджмент
 • Управление логистикой
 • Инвестиции и управление стоимостью бизнеса
 • Основы организации продаж на предприятии
 • Технологии проведения маркетинговых исследований
 • Основы управления маркетингом и рекламой на предприятии
 • Основы управления персоналом на предприятии
 • Организация торгового маркетинга на предприятии
 • Основы организации закупочной деятельности предприятия
 • Основы управления маркетингом и рекламой на предприятии
 • Основы организации продаж на предприятии
 • Основы управления персоналом на предприятии
 • Построение комплексной системы мотивации
 • Основы организации закупочной деятельности предприятия
 • Технологии проведения маркетинговых исследований
 • Технологии проведения бизнес-тренингов
 • Инвестиции и управление стоимостью бизнеса
 • Организация торгового маркетинга на предприятии
 • Управление финансами организации
 • Построение системы обучения персонала в компании
 • Управление закупочной деятельностью организации
 • Управление проектами
 • Управление персоналом в современной организации
 • Оперативное управление организацией
 • Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие компании
 • Менеджмент в медицинском бизнесе
 • Менеджмент в гостиничном бизнесе
 • Менеджмент в ресторанном бизнесе
 • Управление логистическими процессами в организации
 • Организация и управление предприятием индустрии красоты
 • Управление маркетингом на предприятии
 • Управление предприятием розничной торговли
 • Управление продажами в организации В2В
 • Управление системой менеджмента качества
 • Управление административно-хозяйственной деятельностью в организации
 • Управление производством
 • Управление экономикой организации
 • Организация и управление пресс-службой на предприятии
 • Технологии бизнес-консультирования
 • Управление внешнеэкономической деятельностью организации
 • Управление сервисом
 • Стратегический менеджмент

Qurilish

Тexnik xavfsizlik

Energetik samaradorlik

Извините, программ по заданным критериям не найдено.

Яндекс.Метрика