Tizimli psihofiziologiya

 
Александров Юрий Иосифович

Профессор, заведующий лабораторией психофизиологии им. В. Б. Швыркова Института Психологии РАН, зав. каф. психофизиологии Государственной Академии Гуманитарных Наук, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, кандидат медицинских наук (специальность: нормальная физиология); доктор психол. наук (специальность: психофизиология).

 
 
 

Расписание занятий:

 
 
15 - 17 февраля 2013
Москва
19 - 21 апреля 2013
Москва

Tizimli psihofiziologiya

Alohida neytron faolligi, individ va jamiyat, funksiyalanish va rivojlanishning nisbati, tizim va funksiya, psihika va miya, individ va muhit, ong va hissiyotlarning tushunchalariga yagona nazariya doirasida tinglovchilarga yaqinlashishga imkon yaratadigan qarama-qarshiliklaridan erkin, butun taasurotlar tizimini yaratish hisobiga professional kompetensiyalarni kengaytirish.

O’qish jarayoni natijasida siz:

 • Psihofiziologiya va kognitiv neyroilmning mahsus masalalarini belgilashga bo’lgan yondashuvlarni o’rganasiz
 • Tizimli psihofiziologiya sohasidagi amaliy-yo’naltirilgan bilimlarga ega bo’lasiz
 • Hujayra, organizm va organizmusti darajalarda psihofiziologik jarayonlarning kechishi haqidagi majmuali taasurotga ega bo’lasiz
 • Sub’yektiv olamni ob’yektiv tarzda tadqiqod etish masalalari va usullarning ahamiyatli darajada o’zgarishi borasida tushunchaga ega bo’lasiz 

O’qitiladigan tinglovchilar toifalari:

Shifokorlar (birinchi navbatda, psihiatrlar, nevropatologlar), psihologlar, biologlar, madaniyashunoslar, sotsiologlar, siyosatshunoslar, odamlarning o’zini tutishi va qarorlarni qabul qilishi mehanizmlari bilan qiziqayotgan menedjerlar va iqtisodiyotchilar.

Tinglovchilarga bo’lgan talablar:

Oliy yoki o’rta professional ta’lim to’g’risidagi diplom.

O’qitish jarayonining shakli va qiymati:

 • Kunduzgi
 • O’qish qiymati — 14 900 rub.

O’qish davomiyligi:

 • 30 akademik soat

Kurs dasturi:

 • Psihologiya va neyroilmda faollik va reaktivlik; koevolyusiyalashayotgan paradigmalar
 • Reflektor nazariyaning tarihi va metodologiyasi 
 • Antohin P.K.ning  funksional tizimlar nazariyasi
 • Neyronning integrativ faoliyati
 • Miyani o’rganishda tuzilma va funksiya
 • Psihofiziologik muammo
 • Individ va muhit
 • Haratatlarni tashkil etish
 • Tizimli-evolyusion nazariya
 • O’qitish va xotira
 • Me’yor va patologiya
 • Ong va hissiyotlar
 • Miya va madaniyat

Hujjat:

Moscow School of Brain and Cognitive Science kurs sertifikati

Яндекс.Метрика