Tobeliklar: klinika, psihologiya, davolash

 
Старшенбаум Геннадий Владимирович
Психиатр-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор Института Психоанализа, автор более 20 учебно-практических руководств по психотерапии. Много лет работал в кризисном стационаре Всероссийского суицидологического центра, руководил отделом суицидологи Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ.
 
 
 

Расписание занятий:

 
 
8 - 29 апреля 2013
Москва

Dastur maqsadi:

Psiholog-mutahassislarni shaxs addiktiv buzilishlarini diagnostikasini o’tkazish, tahlil qilish va davolash sohasida o’qitish. Tobelik sindromiga, uning diagnostikasiga, sabablariga va to’g’irlashga bo’lgan zamonaviy qarashni taqdim etish.

O’qish jarayoni natijasida siz:

 • Tobelik fenomenining zamonaviy nazariy konsepsiyalari bilan tanishasiz
 • Shaxs hususiyatlari, yoshi va jinsini hisobga olgan holda tobelik sindromining asosiy variantlari to’g’risida bilimlarga ega bo’lasiz
 • Addiktiv buzilishlarni dastlabki bosqichlarida diagnostikasini o’tkaza olasiz
 • Addiktiv o’zini tutish turli shakllarining motivasion tuzilmasini tahlil qilish usullarini o’zlashtirasiz
 • Tobelik sindromini davolashning amaliy ko’nikmalarini egallaysiz

O’qitiladigan tinglovchilar toifalari:

Psihologik fakultetlaring talabalari, psihologlar, o’qituvchilar, kouchlar, ijtimoiy ishchilar, shifokorlar.

Tinglovchilarga bo’lgan talablar:

Oliy yoki o’rta professional ta’lim to’g’risidagi diplom.

O’qitish jarayonining shakli va qiymati:

 • Kunduzgi, masofadan ta’lim berish tehnologiyalarini qo’llagan tarzdagi kunduzgi-sirtqi shakl
 • O’qish qiymati — 14 900 rub.

O’qish davomiyligi:

 • 72 akademik soat

Kurs dasturi:

 • Addiktologiyaning umumiy masalalari
 • Alkogol tobelik
 • Giyohvand tobelik. O’spirinlarda kimyoviy tobeliklar 
 • Ovqat tobeligi
 • Birgalikdagi tobelik
 • Erotik tobelik
 • Patologik intilishlar va o’ta qimmatli qiziqishlar
 • O’zini buzishga bo’lgan addiksiya va krizis terapiyasi

Hujjat:

Moscow School of Brain and Cognitive Science kurs sertifikati

Яндекс.Метрика