Klinik psihoterapiya

 
Старшенбаум Геннадий Владимирович
Психиатр-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор Института Психоанализа, автор более 20 учебно-практических руководств по психотерапии. Много лет работал в кризисном стационаре Всероссийского суицидологического центра, руководил отделом суицидологи Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ.
 
 
 

Расписание занятий:

 
 
6 - 28 мая 2013
Москва

Dastur maqsadi:

Buzilishlarning chuqurlashtirilgan mehanizmlarining differensial diagnostikasi va tahlili asosida mutahassislarni terapiyaning inviduallashtirilgan terapiyaga o’qitish.

O’qish jarayoni natijasida siz:

 • Psihologik buzilishlarni diagnostikasini o’tkazishni o’rganasiz, ularning klinik hususiyatlarini va tamoyillarini bilib olasiz
 • Buzilishlarning ichki suratini, psihoterapiyaning muvofiq turlarini o’tkazishga bo’lgan ko’rsatmalarni va ularning tehnikasini o’rganib chiqasiz 
 • Psihologik buzilishlar o’tish mehanizmlarini, shuningdek, shaxs, jins va yosh hususiyatlarini inobatga olgan holda ularning psihodinamikasi va psihofiziologiyasini tahlil qilish ko’nikmalariga ega bo’lasiz

O’qitiladigan tinglovchilar toifalari:

Psihologik fakultetlaring talabalari, psihologlar, o’qituvchilar, kouchlar, ijtimoiy ishchilar, shifokorlar.

Tinglovchilarga bo’lgan talablar:

Oliy yoki o’rta professional ta’lim to’g’risidagi diplom.

O’qitish jarayonining shakli va qiymati:

 • Kunduzgi, masofadan ta’lim berish tehnologiyalarini qo’llagan tarzdagi kunduzgi-sirtqi shakl
 • O’qish qiymati — 14 900 rub.

O’qish davomiyligi:

 • 72 akademik soat

Kurs dasturi:

 • Psihik buzilishlarning diagnostikasi va terapiyasi
 • Bolalarning psihoterapiyasi
 • Stress, dezadaptasiya va dissosiasiya
 • Bezovtali buzilishlar
 • Hiralik nevrozi va nevrasteniya
 • Paranoidal va shizoid shaxslar 
 • Chegarali va narsisstik shaxslar
 • Isteroidlar, sosiopatlar va epileptoidlar
 • Mazohistlar, sabotajchilar, psihasteniklar
 • Qochib yuruvchi va depressiv shaxslar
 • Tobe shaxslar va addiktlar
 • Transseksuallik, jinsiy buzilishlar va disfunksiyalar
 • Depressiyalar
 • Alahsirash buzilishlari va shizofreniya
 • Somatogeniyalar

Hujjat:

Moscow School of Brain and Cognitive Science kurs sertifikati

Яндекс.Метрика