Krizis psixoterapiyasi

 
Старшенбаум Геннадий Владимирович
Психиатр-психотерапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор Института Психоанализа, автор более 20 учебно-практических руководств по психотерапии. Много лет работал в кризисном стационаре Всероссийского суицидологического центра, руководил отделом суицидологи Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ.
 
 
 

Расписание занятий:

 
 
15 - 30 апреля 2013
Москва

Dastur maqsadi:

Mutaxassislarga krizis holatlar tashxisi usullarini o’rgatish, suiqasd xavfi darajasini aniqlash, suiqasdga qarshi krizisli psixoterapiya usullarini o’rgatish.

O’qish jarayoni natijasida siz:

 • krizis holatlar turlarini, ularning namoyon bo’lishi, va tashxis jarayonlarini o’rganasiz
 • Suiqasdga moyillikni aniqlagan tarzda krizis holatlarning tuzilmali-ruhiy tahlili usullarini o’zlashtirasiz
 • Suiqasdga qarshi psixoterapiyani qo’llash malakasiga ega bo’lasiz

O’qitiladigan tinglovchilar toifalari:

Psihologik fakultetlarning talabalari, psihologlar, o’qituvchilar, kouchlar, ijtimoiy ishchilar.

Tinglovchilarga bo’lgan talablar:

Oliy yoki o’rta professional ta’lim to’g’risidagi diplom.

O’qitish jarayonining shakli va qiymati:

 • Masofadan ta’lim berish tehnologiyalarni qo’llagan holda kunduzgi-sirtqi shakl
 • O’qish qiymati — 14 900 rub.

O’qish davomiyligi:

 • 72 akademik soat

Kurs dasturi:

 • Krizis terapiyasining uslubiy jihatlari
 • Krizis terapiyasining mualliflik dasturi
 • Stres va nevrotik suiqasd xavfiga oid reaksiyalar
 • Psixopatik suiqasd xavfiga oid reaksiyalar
 • Psixogen va somatogen depressiya
 • Alahlash holatidagi kasallarning suiqasdga moyil axloqi
 • Addiktlarning suiqasdga moyil axloqi

Hujjat:

Moscow School of Brain and Cognitive Science kurs sertifikati

Яндекс.Метрика