Biznes yaratish – Starting Business

Biznes boshqaruvi huquqiy jihatlarni, hisob-kitob va marketingni tushunishni talab qiladi. “Biznesni yaratish” kursi kichik va o’rta tadbirkorlikda o’z biznesini yaratishni rejalashtirayotganlar uchun ishlab chiqilgan.

Biznesni muvaffaqiyatli boshqarish nafaqat to’g’ri faoliyat sohasini tanlash, balki huquqiy talabarni, hisob – kitobni, boshqaruv va marketingni tushunishni ham talab qiadi. Biznes- reja bu barcha jihatarni umumlashtiradi. Ko’pchilik tadbirkorlar o’z biznesini qutulish mumkin bo’lgan xatolar tufayli yo’qotadilar. Ushbu kursda shu kabi xatolar va ularning oldini olish usullari qarab chiqiladi.

O’quv quyidagi imkoniyatlarni beradi:

 • Biznesni tashkil qilishning huquqiy asoslarini o’rganib chiqish
 • Pul oqimlarini samarali ravishda taqsimash uchun zarur bo’lgan bilimlarni olish
 • Rasmiy muzokaralar olib borish malakasini rivojlantirish

Kursda turli o’quv uslublari qo’llaniladi: ma’ruzalar, guruhdagi ish, elektron o’qitish va individual loyihaar. Har bir guruh uchun amaiy mashqlar , vaziyatga oid ta’lim (case studies), muhokama va forumlar qatnashuvchilarga orttirigan bilimarni amaliy faoliyatda qo’llash imkoniyatini beradi.

O’quv shakli va qiymati

 • Sirtdan masofada o’qitish texnologiyalari qo’llanilishi bilan
 • O’quv qiymati — 14 900 rub. 30 000 rub.

O’quv davomiyligi

 • 140 akademik soat (2 oy)

O’quv yakunida qatnashuvchilar:

 • Biznes qobiliyatini baholay oladilar
 • Muvaffaqiyatli biznes- reja tayyorlay oladilar
 • Mavjud biznes yoki franshizani sotib olishlari, yangi biznes yaratishlari mumkin
 • Zarur bo’lgan ruxsatnoma va litsenziyalar ro’yxatini aniqlay oadilar
 • Boshlang’ich kapital olish orqai tashkilotni mablag’ bilan ta’minlab tura oladilar
 • Tashkilot joylashuvini tanlay oladilar va arenda shartnomalarni tuza oadilar
 • Biznesning mukammal tashkiliy tuzimasini aniqlay oladilar
 • Kerakli axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini aniqlay oladilar
 • Tijoriy faoliyatni boshqara oladilar va pul oqimlarini nazorat qila oladilar
 • Umumiy biznes- jarayonlarni olib boradilar
 • Xodimlarni ishga oladi, o’qitadi, boshqaradi va ilhomlantira oladilar
 • Biznes ochilishiga tayyorlana oladilar
 • Xaridlar va mahsulot-material zaxiralarini boshqara oladilar
 • Marketing rejasini ishlab chiqib, uni amaliy faoliyatda joriy eta oladilar

Hujjat:

O’quv yakunida Cisco Tadbirkorlik Instituti sertifikati beriladi.

Яндекс.Метрика