Biznes-jarayonlarda AT strategiyalar - iExec Enterprise Essentials biznes asoslari

Dastur maqsadi:

Qatnashchilargatashkilotdagi ichki va tashqi holatni yaxshilab o’rganib chiqib, muhim bo’lgan imkoniyatlarni aniqlash va tanlash, biznes-jarayonlar takomillashuviga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali xizmat qiluvchi biznes-qarorlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kurs so’nggi uch yil mobaynida Xitoy, Yaponiya va Singapurdagi IBSG guruhi materiallaridagi muvaffaqiyatli bayonlari asosida ishlab chiqilgan.

O’quv yakunida qatnashuvchilar:

  • Strategik rejalashtirish va tashkilotdagi jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirish malakalariga ega bo’ladi;
  • Tashkiliy tayyorgarlik muvaffaqiyati, boshqaruv qayta tuzilishi, rahbarlikning asosiy jihatlarini tushuna oladilar;
  • Muvaffaqiyat tamoyilini yarata oladi va tashkilot ehtiyojlari va muhim masalalarini aniqlay oladi;
  • Ichki va tashqi holatni tahlili maqsadida rejalashtirish jarayonlarini yo’naltira va takomillashtira oladi, muvaffaqiyat tamoyili va unga tegishli strategiyalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llash yordamida ishlab chiqa oladi;
  • Biznes-jarayonlar takomillashtirilishi loyihalarining muhim portfelini ishlab chiqish va aniqlash;
  • AKT qarorlari va jarayonlar takomillashtirilishini joriy etish uchun biznes-namunalarini va loyihaviy takliflarni yaratish.

Hujjat:

O’quv yakunida Cisco Tadbirkorlik Instituti sertifikati beriladi.

Яндекс.Метрика